ආර්ජන්ටිනාවේ මාර්තු අවසානයෙන් පසුව

මාර්තු මාසයේදී ආභාෂය ලැබූ සහ එය වසා දැමීමෙන් පසු සමහර ක්‍රියාකාරකම් ආර්ජන්ටිනාවේදී සිදු කෙරිණි

වසා දැමීමෙන් පසු අවිහිංසාව සඳහා 1 වන ලතින් ඇමරිකානු බහු වාර්ගික හා බහු සංස්කෘතික මාර්තු එයින් ආනුභාව ලත් සමහර ක්‍රියාකාරකම් අඛණ්ඩව සිදු කෙරිණි.

ඔක්තෝබර් 6 වෙනිදා සල්ටාවේ සිට ප්‍රීතිමත් ආරංචියක් අප සමඟ බෙදා ගත්තා:

ආඥාපනත මඟින් 15.636 සහ 15.637 දරණ ප්‍රවෘත්ති අපි ඉතාමත් සතුටින් බෙදා ගනිමු මහ නගර සභාව ආර්ජන්ටිනාවේ සල්ටා පළාතේ සල්ටා කැපිටල් නගරයෙන් ...

ඔක්තෝබර් 02 සාමය හා අවිහිංසාවාදී දිනයක් ලෙස පිළිගෙන ඇත. තවද සැල්ටා කැපිටල් හි පිහිටි බැරියෝ එල් හුවායිකෝ හි හරිත අවකාශයක් (ප්ලාසා) "ප්ලාසා ද ලා පැස් වයිලා නොන්වොලෙන්සියා" යන නම දරන ලෙස සකසා තිබුණි ...

සමාජයක් සඳහා වූ අරමුණ සහ සහයෝගීතාවය සහ අවිහිංසාවාදී සංස්කෘතිය ... "

ඔක්තෝම්බර් 7 වන දින කොන්කෝඩියා, එන්ට්‍රේ රියෝස් හි යහපත් ජීවන රටාව සහ අවිහිංසාව පිළිබඳ අධ්‍යාපන දින පැවැත්වූ අතර වර්ෂාව හේතුවෙන් අපට 28 වන අඟහරුවාදා අත්හිටුවීමට සිදු විය.

එය උදෑසන ආරම්භ වූයේ චාරියා නේෂන් ජනතාවගේ ලෝක දෘෂ්ටියෙන් චාරිත්‍රානුකූල කවයක් සහිතව “අයිආතු ප්‍රජාවේ පූජනීය භූමිය” “චාරියා ජුයිමන් ඉ´ටු” අවකාශයේ වන අතර, පසුව අවිහිංසාවාදය හරහා පා ගමනින් “ලොස්” සමාජය වෙත ගමන් කළේය. යාරොස් ”හි සාමාන්‍ය පාසලේ 2 වන වසරේ සිසු සිසුවියන් සහ ප්‍රාථමික හා විශේෂ අධ්‍යාපන ඉගැන්වීමේ මාණ්ඩලික ශිෂ්‍යයින් හවස 16 දක්වා දිවා කාලය තුළ සහයෝගී ක්‍රියාකාරකම් සහ තරඟකාරී නොවන ක්‍රීඩා පැවැත්විණි.

ඔක්තෝබර් 8 වනදා හුමුවාආකා හිදී ඔවුන් "හුමුවාආකාහි ආදිවාසී ජනතාවගේ ජීවිතය සහ ජලය සඳහා වූ පා ගමනට" සහභාගී වූහ.

El 10 de octubre en Humahuaca, se realizó un Mural alusivo a la Marcha Latinoamericana resaltando los valores de la Noviolencia.

Por último, el 16 de octubre, en el marco de la Marcha Latinoaméricana se celebro el Día Internacional de la Noviolencia junto a vecinos y la Agrupación Empujando Límites, en el Centro Cultural Am Tema – Espacio Noviolento, en Villa La Ñata – Tigre, Provincia de Buenos Aires.

අදහස අත්හැර