අවසන් අතීත සිදුවීම්

ලුජින් ද කුයෝ හි ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු සමාප්ති දිනය

අස්කුනානාග 438 - ලුජෝන් ද කුයෝ අස්කූනාගා 438, ලුජෝන් ද කුයෝ

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු සමාප්ති දිනය ඔක්තෝම්බර් 2 වන දින මෙන්ඩෝසා වේලාවෙන් 11:00 ට ආර්ජන්ටිනාවේ මෙන්ඩෝසා හි ලුජින් ද කුයෝ හිදී පැවැත්වේ. ආදිවාසීන්ගේ උත්සවය සහ සිලෝගේ පණිවිඩය.      

කතා-අත්දැකීම් "ඡේදනීය ප්‍රචණ්ඩත්වය ජය ගැනීම"

ඇමරිකාව ලැටිනා

"අන්තර් ඡේද ප්‍රචණ්ඩත්වය ජය ගැනීම" පිළිබඳ අත්දැකීම් කතාව. මහාචාර්ය ජුවාන් පේද්‍රෝ එස්පොන්ඩා හෙළිදරව් කරයි. ඔක්තෝබර් 1, සවස 18, ආර්ජන්ටිනාවේ සැන්ටා රෝසා හිදී

ලතින් ඇමරිකාවේ අවිහිංසාවාදී අනාගතය සඳහා සංසදය

සාමය පාරම්පරික පුරවැසි මධ්‍යස්ථානය නෙස්පෙරෝස් වීදිය, ගුවාරාරේ

ඔක්තෝබර් 1 සහ 2 දෙදින කොස්ටරිකාවේ හෙරේඩියා හි සාමය සඳහා වූ සිවික් මධ්‍යස්ථානයේදී, "ලතින් ඇමරිකාවේ අවිහිංසාවාදී අනාගතය සඳහා" සංසදය පෞද්ගලිකව (සීමිත ධාරිතාවයකින්) සහ අතථ්‍ය ලෙස පැවැත්වේ. තේමාත්මක අක්ෂ, බහු සංස්කෘතික සහජීවනයෙන් සහජීවනය, ස්වදේශික ජනතාවගේ මුතුන් මිත්තන්ගේ දායකත්වය තක්සේරු කිරීම සහ අන්තර් සංස්කෘතික භාවය කෙසේ විය හැකිද?