රට අනුව ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු

සහභාගී වූ විවිධ රටවල් හරහා අපි ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු සාරාංශයක් කරන්නෙමු

අවිහිංසාව සඳහා වූ 1 වන බහු වාර්ගික හා බහු සංස්කෘතික ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයේ පොදු රාමුව තුළ සිදු කර ඇති විවිධ ක්‍රියාකාරකම් මෙම ලිපියෙන් අපි රට වශයෙන් සම්පාදනය කිරීමට යන්නෙමු.

රටින් රටට කෙරෙන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ මෙම වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති සිරස්තල ඔස්සේ අපි මෙතැන ඇවිදින්නෙමු.

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මස ආරම්භයේ සහ අවසානයේ සත්කාරකත්වය දැක්වූ රටක් ලෙස අපි කොස්ටාරිකාව හරහා ආරම්භ කරමු.

මාර්තු ප්‍රචාරකයන්ට, යුද්ධ හා ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොර ලෝකයට, නිර්දෝෂී සංවිධානයට සහ පර්යේෂණාත්මක රසායනාගාරය, ප්‍රචණ්ඩ කාලයන්හි පරිවර්‍තනය සඳහා පදනම, මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් සන්තියාගෝ වැනි සහයෝගී සංගම් සහ ආයතන වලට අපි ස්තූති කළ යුතුයි. රනර්, පැල්මාරෙස් තරුණ කැන්ටනල් කමිටුව, උන්ඩෙක්, ඉන්ෆූකූප්, මොන්ටෙස් ද ඔකා සහ හෙරේඩියා නගර සභා, හෙරේඩියා හි සාමය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානය සහ සහය දැක්වූ බොහෝ පුද්ගලයින් සහ ආයතන, විශේෂයෙන් කොස්ටරිකාවේ UNED, මනුෂ්‍ය හා අවිහිංසාවාදී වෙනත් ලෝකයක් ඇති විය හැකි බවට ජීවමාන සාක්ෂියක් වන මෙම මාර්තු මාසයේදී ඔවුන්ගේ පහසුකම් සහ ඔවුන්ගේ විධි විධානයන් දීමට ඔවුන්ගේ කාරුණික ස්වභාවය.


කොස්ට රිකා

මාර්තු මාසයට පෙර, එයට අනුකූල වීමේ ක්‍රියාවක් සිදු කරන ලදී:

සාමය සහ අවිහිංසාව සඳහා ලෝක ඇවිදින්නන්"සෙන්ඩර්ස්ටාස් ඩෙල් මුන්ඩෝ පෝර් ලා පැස් වයිලා නොන්විලෙන්සියා" හි පළමු නිල පා ගමන ලෙස

සාමය සහ අවිහිංසාව සඳහා ලෝක ඇවිදින්නන්

මාර්තු ආරම්භය සම්බන්ධයෙන් අපට දෘෂ්ටි දෙකක් තිබේ:

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු සාර්ථකව ආරම්භ කිරීම

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු සාර්ථකව ආරම්භ කිරීම

අවිහිංසාවාදය සඳහා වූ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයේදී සාර්ථකව ආරම්භ කිරීම සහ ක්‍රියාකාරකම් බහුල වීම

අවිහිංසාව සඳහා ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු ආරම්භ විය

සැප්තැම්බර් 15 දා අවිහිංසාව සඳහා වූ 1 වන ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු ආරම්භ කෙරිණි.

අවිහිංසාව සඳහා ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු ආරම්භය

තවද අපි කොස්ටාරිකාවේ ක්‍රියාකාරකම් පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යමු.

කොස්ටාරිකාවේ ව්‍යාප්තිය සහ ක්‍රියාකාරකම්

කොස්ටාරිකාවේ ව්‍යාප්තිය සහ ක්‍රියාකාරකම්

සැප්තැම්බර් 15 සිට 19 දක්වා කොස්ටරිකාවේ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම්

කොස්ටරිකාවේ සාම දිනය

කොස්ටරිකාවේ සැන් ජෝස් හි ජාත්‍යන්තර සාම දිනය සඳහා සංකේතාත්මක පනත

කොස්ටරිකාවේ සාම දිනය
කොස්ටරිකාවේ පැවැත්වෙන ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයේ දෙවන සතිය

කොස්ටරිකාවේ පැවැත්වෙන ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයේ දෙවන සතිය

කොස්ටරිකාවේ ලතින් ඇමරිකානු මැචා හි දෙවන සතියේ අතථ්‍ය ස්වරූපයෙන් ක්‍රියාකාරකම්.

මාර්තු මාසයට සහයෝගය දක්වන සාම සංකේතය

මාර්තු මාසයට සහයෝගය දැක්වීම සහ සැන් පොන්ෆිලෝ ද ඕක්‍රේ නගරයේ සාමයේ මානව සංකේතයක් වන අමිරා ගැසල් විසින් ප්‍රවර්‍ධනය කරන ලදි.

මාර්තු මාසයට සහයෝගය දක්වන සාම සංකේතය
ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයේදී රෆායෙල් ද ලා රූබියා

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයේදී රෆායෙල් ද ලා රූබියා

පළමු ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු තුන්වන හා අවසාන සතියට පිවිසෙන විට රෆායෙල් ද ලා රූබියා සම්බන්ධ වේ.

පළපුරුද්ද සහිත මාර්තු මාසයේ පළමු දිනය

අත්දැකීම් සහිත මාර්තු ආරම්භය සිදු වන්නේ රෆායෙල් ද ලා රූබියා සමඟ කොස්ටරිකාවේදී ය.

පළපුරුද්ද සහිත මාර්තු මාසයේ පළමු දිනය
මාර්තු පළමු දින රාත්රියේ

මාර්තු පළමු දින රාත්රියේ

බහු වාර්ගික හා බහු සංස්කෘතික අවිහිංසාව සඳහා වූ පළමු ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු සැන් රමෝන්හි පිළිගැනීම.

අත්දැකීම් සහිත මාර්තු දෙවන දිනය

මාර්තු මාසයේ 2 වන දින කොස්ටරිකාවේ පෞද්ගලිකවම මහත් උද්යෝගයකින් පිරී තිබුණි.

අත්දැකීම් සහිත මාර්තු දෙවන දිනය
අත්දැකීම් සහිත මාර්තු මාසයේ තුන්වන දිනය

අත්දැකීම් සහිත මාර්තු මාසයේ තුන්වන දිනය

සාර්‍ථක මංගල්‍යය සහ සහෝදර වැලඳගැනීමෙන් අත්දැකීම් සහිත මාර්තු අවසන් වේ.

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු වල කූටප්‍රාප්තිය සහ වසා දැමීම සංසදය සමඟ සිදු විය ලතින් ඇමරිකාවේ අවිහිංසාවාදී අනාගතය දෙසට.

කොස්ටරිකාවේ මාර්තු මාසයෙන් පසු

ආදිවාසීන්ගේ ප්‍රඥාව, සංසදයේ තේමාත්මක අක්ෂය 1 සාකච්ඡාව සමඟ අඛණ්ඩව

කොස්ටරිකාවේ මාර්තු මාසයෙන් පසු

කොස්ටරිකාවේ ප්‍රවෘත්ති යෙදවීම අවසන් වූ පසු, අපි ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයට අකාරාදී පිළිවෙලට සහභාගී වන සෙසු රටවල් සමඟ දිගටම කටයුතු කරන්නෙමු.

ආර්ජන්ටිනාව

ආර්ජන්ටිනාවේ පෙර ක්‍රියා සිහිපත් කිරීම

ආර්ජන්ටිනාවේ පෙර ක්‍රියා සිහිපත් කිරීම

මාර්තු මාසය ආර්ජන්ටිනාවේදී බෙදා හැරීමට සහ සූදානම් කිරීමට උපකාරී වූ පෙර ක්‍රියාකාරකම් අපට මතකයි.

ආර්ජන්ටිනාවේ ව්‍යාප්තිය සහ ක්‍රියාකාරකම්

සැප්තැම්බර් 15 සිට 19 දක්වා ආර්ජන්ටිනාවේ පැවති ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම්.

ආර්ජන්ටිනාවේ ව්‍යාප්තිය සහ ක්‍රියාකාරකම්
ආර්ජන්ටිනාවේ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු දෙවන සතිය

ආර්ජන්ටිනාවේ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු දෙවන සතිය

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු දෙවන සතියේ ආර්ජන්ටිනාවේ ක්‍රියාකාරකම්.

ආර්ජන්ටිනාවේ සම්මුඛ සාකච්ඡා හා වැඩමුළු පැවැත්වෙන දිනය

සැප්තැම්බර් 28 දා ආර්ජන්ටිනාවේ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ වැඩමුළු.

ආර්ජන්ටිනාවේ සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ වැඩමුළු දිනය
මාර්තු 29 සහ 30 දෙදින ආර්ජන්ටිනාවේදී

මාර්තු 29 සහ 30 දෙදින ආර්ජන්ටිනාවේදී

29 සහ 30 යන දෙදින තුළ ආර්ජන්ටිනාවේ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තුවේ පිළිගැනීම් සහ සමාජ ක්‍රියාකාරකම්.

ඔක්තෝබර් 1 දා ආර්ජන්ටිනාවේ ක්‍රියාකාරකම්

ඔක්තෝබර් 1 දා ආර්ජන්ටිනාවේ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු ක්‍රියාකාරකම්.

ඔක්තෝබර් 1 දා ආර්ජන්ටිනාවේ ක්‍රියාකාරකම්
ආර්ජන්ටිනාවේ මාර්තු වසා දැමීමට පියවර

ආර්ජන්ටිනාවේ මාර්තු වසා දැමීමට පියවර

ආර්ජන්ටිනාවේ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසය සඳහා වූ ප්‍රීතිමත් හා හොඳින් සහභාගී වූ අවසන් කටයුතු.

ආර්ජන්ටිනාවේ මාර්තු අවසානයෙන් පසුව

මාර්තු මාසයේ ආනුභාව ලත් සමහර ක්‍රියාකාරකම් සහ එය වසා දැමීමෙන් පසු ආර්ජන්ටිනාවේදී සිදු විය.

ආර්ජන්ටිනාවේ මාර්තු අවසානයෙන් පසුව
හුමුවාකා: බිතු සිතුවමේ ඉතිහාසය

හුමුවාකා: බිතු සිතුවමේ ඉතිහාසය

බිතු සිතුවමක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ සහයෝගීතාව පිළිබඳ අර්ථවත් වාර්‍තාවක් හූමාහුආකා වෙතින්

ආදිවාසී ජනයාගේ ලෝක දැක්ම අගය කිරීම

ආදිවාසීන්ගේ ලෝක දැක්ම අගය කිරීමට අවකාශයක්

ආදිවාසී ජනයාගේ ලෝක දැක්ම අගය කිරීම

බොලිවියාව

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු සාර්ථකව ආරම්භ කිරීම

බොලීවියාවේ ලා පාස් හි ඔරිගාමි ප්‍රදර්ශන කුටියේ වූ පොත් ප්‍රදර්ශනයේ සිට ඔවුන් ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයට සිය අනුගතභාවය පෙන්නුම් කළහ.

බොලිවියාව: මාර්තු මාසයට සහයෝගය දක්වන ක්‍රියාකාරකම්

බොලිවියාවේ අවිහිංසාවාදය සඳහා ලතින් ඇමරිකානු මාර්ලාට ආධාර කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම්.

බොලිවියාව: මාර්තු මාසයට සහයෝගය දක්වන ක්‍රියාකාරකම්

Brasil

බ්රසීලයේ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු ක්රියාකාරකම්

බ්‍රසීලයේ අවිහිංසාවාදය සඳහා වූ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයේ සමහර ක්‍රියාකාරකම්.

බ්රසීලයේ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු ක්රියාකාරකම්

චිලී

චිලියේ සාම දිනය

ජාත්‍යන්තර සාම දිනයට සමගාමීව චිලියේ සැලකිය යුතු ක්‍රියාකාරකම් සිදු කෙරිණි.

චිලියේ සාම දිනය
චිලියේ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු දෙවන සතිය

චිලියේ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු දෙවන සතිය

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයේ දෙවන සතියේ චිලියේ ක්‍රියා.

ජාත්‍යන්තර සංසදය යුද්ධය අත්හරියි

සැප්තැම්බර් 30 වෙනිදා ජාත්‍යන්තර සංසදය යුද්ධය පැවැත්වීම අත්හිටුවා ඇත.

ජාත්‍යන්තර සංසදය යුද්ධය අත්හරියි

කොලොම්බියාව

කොලොම්බියාවේ ව්‍යාප්තිය සහ ක්‍රියාකාරකම්

කොලොම්බියාවේ ව්‍යාප්තිය සහ ක්‍රියාකාරකම්

සැප්තැම්බර් 15 සිට 19 දක්වා කොලොම්බියාවේ පැවැත්වූ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම්.

කොලොම්බියාවේ ජාත්‍යන්තර සාම දිනය

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු ඉදිරිපත් කිරීම සහ මානවවාදය පිළිබඳ පොතේ අර්ථ නිරූපණයන්.

කොලොම්බියාවේ ජාත්‍යන්තර සාම දිනය
කොලොම්බියාවේ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු දෙවන සතිය

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු දෙවන සතිය මාර්තු කොලොම්බියාව

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයේ 2 වන සතියේදී කොලොම්බියාව සිය ක්‍රියාකාරකම් විවිධාංගීකරණය කරයි.

කොලොම්බියාවේ මාර්තු වසා දැමීම

කොලොම්බියාවේ ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු වසා දැමීමේ සමහර ක්‍රියාකාරකම් අපි ඉස්මතු කරමු.

කොලොම්බියාවේ මාර්තු වසා දැමීම

ඉක්වදෝරය

ඉක්වදෝරයේ ජාත්‍යන්තර සාම දිනය

ඉක්වදෝරයේ ජාත්‍යන්තර සාම දිනය

ඉක්වදෝරයේ ගුවායාකිල් හි ජාත්‍යන්තර සාම දිනය යෙදී ඇති ගාන්ධි පතිවත වන්දනා කිරීම.

ඉක්වදෝරයේ මාර්තු සමඟ සාමයේ වර්ණ

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයේ රාමුව තුළ "සාමය සඳහා චිත්‍ර ඇඳීමේ අතථ්‍ය ප්‍රදර්ශනය".

ඉක්වදෝරයේ මාර්තු සමඟ සාමයේ වර්ණ

මෙක්සිකෝ

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයේදී ඔක්සාකාහි විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයේදී ඔක්සාකාහි විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්

මෙක්සිකෝවේ ඔක්සාකාහි විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් 1 වන ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු සඳහා සහභාගී වේ.

පැනමා

පැනමාවේ සාම දිනයේ සංකේත

පැනමාවේ ජාත්‍යන්තර සාම දිනයේ මානව සංකේත.

පැනමාවේ සාම දිනයේ සංකේත
පැනමාව මාර්තු සමරන්නේ තරුණයන් සමඟ ය

පැනමාව මාර්තු සමරන්නේ තරුණයන් සමඟ ය

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු රාමුව තුළ, දැනුමේ නගරයේ මාර්තු මාසයක් පැවැත්වේ.

පේරු

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු සාර්ථකව ආරම්භ කිරීම

පේරු හි ලීමා හි පැවති "සාම සංස්කෘතිය, සංහිඳියාව සඳහා මාවත" යන සංසදය මාරියා ද ලා ප්‍රොවිඩෙන්සියා-බ්‍රෙනා පාසල ලීමා වේලාවෙන් පස්වරු 6:30 ට. මෙම සබැඳියෙන් අපට ෆේස්බුක් හි සංසදයේ වීඩියෝ පටයට ප්‍රවේශ විය හැකිය: සංසදය "සාම සංස්කෘතිය, සංහිඳියාව සඳහා මාවත".

පේරු: මාර්තු මාසයට සහාය වීම සඳහා සම්මුඛ සාකච්ඡා

පේරු: සහයෝගය සඳහා සම්මුඛ සාකච්ඡා මාර්තු

පේරුහිදී ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු සඳහා ආධාර කිරීම සඳහා සම්මුඛ සාකච්ඡා කිහිපයක් පැවැත්විණි.

සූරිනාන්

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු සමඟ සුරිනාමය

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු මාසයට සහභාගී වූ එකම ලතින් ඇමරිකානු නොවන රට සුරිනේම් ය.

ලතින් ඇමරිකානු මාර්තු සමඟ සුරිනාමය

අදහස අත්හැර