ආර්ජන්ටිනාවේ පෙර ක්‍රියා සිහිපත් කිරීම

ආර්ජන්ටිනාවේ මාර්තු මාසය ව්‍යාප්ත කිරීමට සහ සූදානම් කිරීමට උපකාරී වූ පෙර ක්‍රියාකාරකම් අපට මතකයි

එය සකස් කිරීම සඳහා ආර්ජන්ටිනාවේදී සිදු කළ ක්‍රියාවන් කිහිපයක් අපි පෙන්වන්නෙමු අවිහිංසාව සඳහා 1 වන ලතින් ඇමරිකානු බහු වාර්ගික හා බහු සංස්කෘතික මාර්තු.

අගෝස්තු 6 දා, කර්ඩෝබා කැපිටල්හි පැටියෝ ඔල්මෝස් හිදී, සිහි කැඳවීමක් සිදු කරන ලදි හිරෝෂිමා සහ නාගසාකි.

අගෝස්තු 14 වන දින, බුවනෝස් අයර්ස් හි Villa La Ñata හි, "ළමා දින සැමරුම" පැවැත්විණි. මෙම ප්‍රීතිමත් ක්‍රියාකාරකමේදී, න්‍යෂ්ටික අවි තහනම් කිරීමේ ගිවිසුම පිළිපැදීම සඳහා ක්‍රීඩා, ආරක්ෂණ උත්සවයක් සහ අත්සන් එකතු කිරීමක් සිදු කරන ලදී.

අගෝස්තු 29 වෙනිදා, අපි Patio Olmos සිට Parque de Las Tejas දක්වා අවිහිංසාව හරහා ඇවිද ගියෙමු, පාගමන ආරම්භ වීමට හේතුව පැහැදිලි කිරීම සහ අවිහිංසාව සඳහා නියෝගයක් ලබා දීමෙන් අවසන් විය.

සැප්තැම්බර් මාසය තුළ, Dr. Agustín J. De La Vega ප්‍රාථමික පාසල, හතරවන ශ්‍රේණියේ සිසුන් සමඟ අවිහිංසාව සහ පාසල් සහජීවනයේ ස්වර්ණමය රීතිය පිළිබඳව කටයුතු කළ අතර, ඔවුන් සාමය සඳහා කවියක් කියූහ.

මෙම සමුළුව භාරව සිටියේ තෙරේසා පෝසෙල් ගුරුවරියයි.

"ආර්ජන්ටිනාවේ පෙර ක්‍රියා මතක තබා ගැනීම" පිළිබඳ 1 අදහස්

අදහස අත්හැර